Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
Skip to content Skip to footer

CFD – czy warto dokonać takiej inwestycji?

Inwestowanie nie jest i nie będzie łatwe. Zawsze obarczone jest dużym ryzykiem, o którym każdy inwestor powinien pamiętać. Dziś skupimy się na CFD. Czy w takim przypadku kontrakt na różnicę cenową jest opłacalny?

CFD – co warto wiedzieć?

Zacznijmy od początku – kontrakt CFD można przetłumaczyć jak kontrakt na różnice cenową. Jest to umowa jaka zawarta jest pomiędzy dwoma stronami. W tym przypadku traderzy zobowiązują się do rozliczenia różnicy pomiędzy wartościami pozycji otwarcia i jak można się domyślić ceny zamknięcia. Trzeba wiedzieć, że kontrakt CFD jest instrumentem pochodnym, a więc wartość zawsze opiera się na ruchach stawek określonych aktywów. A więc zarabiać można na wzrostach cen czy ich spadkach. Inwestować można w kryptowaluty czy fundusze ETF, a nawet surowce. Kolejną cechą charakterystyczną tego kontraktu jest fakt, że nie występuje tutaj termin zapadalności, czyli Wy jako inwestorzy możecie zamknąć inwestycję, kiedy tylko chcecie, choć terminem ugodowym jest rok. Gdy inwestujecie w CFD nie jesteście posiadaczami instrumentu bazowego, lecz zasadniczo spekulujecie na temat jego wartości. Możecie wykorzystać tutaj efekt dźwigni finansowej, czyli lewara. Działa ona na zasadzie, że do przeprowadzenia transakcji wystarczy zaledwie ułamek pełnej wartości transakcji, zaś kwota niezbędna do otwarcia pozycji jest depozytem zabezpieczającym. Trzeba jeszcze zdawać sobie sprawę, że wysoka dźwignia może zawierać transakcje o wartości nawet kilkadziesiąt razy większe od wartości kwoty, która zdeponowaliście. Można więc dużo zyskać, ale też naprawdę dużo stracić. Rozpoczęcie spekulacji nie jest trudne wystarczy tylko otworzyć dany rachunek i ulokować depozyt. Można tutaj wybrać choćby Saxo broker.

Kontrakty CFD – czy są ryzykowne?

Każda inwestycja jest ryzykowna. Można zyskać, ale szybko można też stracić. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie „za” czy „przeciw”, można dojść do wniosku, że handlowanie za pomocą kontraktów CFD jest obciążone sporym ryzykiem. Na stronach internetowych można znaleźć informacje udzielone przez brokerów dotyczących tego, ile procent wynosi strata, gdzie bierze się pod uwagę rachunek detaliczny. Oczywiście trzeba jeszcze przeanalizować koszty transakcji choćby pod kątem punktów SWAP. Rozliczenie zysku bądź też straty następuje po zamknięciu pozycji i bierze się rzecz jasna pod uwagę różnice w kursie. Za pomocą kontraktów CFD możesz spekulować zarówno na wzrost, oznaczony jako long, jak i na spadek, a więc short, co dotyczy cen akcji lub indeksu. Co więc oznacza jeden kontrakt CFD? Otóż jeden kontrakt CFD reprezentuje dokładną wartość aktywu bazowego. Sam instrument jakim jest CFD można określić mianem prostego, co wynika choćby z procesu zakupu, który wygląda tak samo jak na akcjach. Jeżeli więc kupujecie CFD, to zaczynacie długą pozycję spekulacji na wzroście cen. Jeżeli więc sprzedajcie CFD to oznacza, że zajmujecie krótką pozycję i spekulujecie na spadek cen aktywa bazowego. Ale trzeba też pamiętać, że zarówno cena kupna, jak i sprzedaży są takie same jak ceny aktywa bazowego. Wypłaty dywidend będą przesyłane na Wasz rachunek bankowy. Można więc powiedzieć, że CDF ma wiele zalet, ale też wiele wad. Jednoznaczna ocena kontraktu na różnice cenową nie jest więc możliwa.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj swój komentarz

CFD – czy warto dokonać takiej inwestycji? - CNOS